Kissalla on yhdeksän elämää, mutta koiran on pakko mahduttaa seitsemän vuotta yhteen

Katiska ja koira-artikkelit

Vastuu on sinulla

Nämä verkkosivut ovat Katiskan yksinomaisuutta, mutta ikiaikainen (ja laillinen) tekijänoikeus on kirjoittajalla. Katiska pyrkii ylläpitämään verkkosivujaan noudattaen erityistä huolellisuutta. Katiska ei kuitenkaan vastaa:

  • mistään kolmansien tahojen toimenpiteistä, jotka perustuvat verkkosivujen sisältämään suoraan tai välilliseen tietoon;
  • siitä, että sen verkkosivujen tiedot ovat ajantasaisia, virheettömiä tai täsmällisiä;
  • siitä, että sen verkkosivut ja niiltä mahdollisesti ladattava ohjelmisto on yhteensopiva käyttäjän tietokoneen kanssa;
  • siitä, ettei ohjelmistossa ole viruksia;
  • tiedoista, mielipiteistä, mielipahasta, tietojen ajantasaisuudesta, virheettömyydestä tai täsmällisyydestä tai mahdollisista  immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka ovat kolmansien ylläpitämillä verkkosivuilla, joihin sen verkkosivujen kautta on pääsy tai joihin sen verkkosivuilla viitataan.

Me Katiskassa vastaamme kuitenkin

  • onnistumisen tunteesta
  • ilosta ja
  • avusta

ja meitä saa vapaasti kehua joka paikassa aina kun meistä on ollut jotain hyötyä.

Katiskan verkkosivujen kautta hankitun tai ladatun tiedon käyttö on käyttäjän omalla vastuulla, eikä esitettyyn tietoon tule nojautua päätöksenteon tai toimenpiteen perusteena.

Katiskan verkkosivuilla oleva informaatio ei osaksikaan korvaa lääketieteellistä neuvontaa, eikä terveydenhuollon ammattilaisille annettavaa tuoteinformaatiota:

Verkkosivujen käyttäjän tulee ehdottomasti kääntyä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen ennen minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä terveydenhuoltoon, ravitsemukseen tai vastaavaan liittyen, vaikka seikkaa olisikin käsitelty Katiskan verkkosivuilla.