Katiskan käyttöehdot

Katiskan käyttöehdot kattavat kaiken käytön selailusta sisällöntuottoon.

Katiskalla on oikeus koska tahansa muuttaa näitä ehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Sivustot

Katiskaan liittyy käsitetasolla kolme eri sivustoa, joilla on erilainen jurinen asema käyttäjien suhteen.

 • www.katiska.eu (Katiska) on Jakke Lehtosen omistama ja hallinnoima. Se on puhtaasti yksityinen projekti. Katiskan kanssa kenellekään yksityishenkilöllä ei voi syntyä asiakassuhdetta.
 • pro.katiska,info (KatiskaPRO) on Jakke Lehtosen omistama ja hallinnoima koulutusympäristö, josta yritys Nordic-Katiska vuokraa palveluja. Sivuston suhteen asiakassuhde on Jakke Lehtosen ja Nordic-Katiskan välinen, ja koulutusten sisällön suhteen asiakassuhde on Nordic-Katiskan ja yrityksen asiakkaiden välinen.
 • store.katiska.info (KatiskaStore) on yrityksen Nordic-Katiska omistama ja hallinnoima. Kaikki sieltä ostavat ovat Nordic-Katiskan asiakkaita.
 • katiska.info on yhteinen tekijä nimissä vain brändäämisen takia

Jakke Lehtonen omistaa Nordic-Katiskan ja koska se on toiminimi, niin vastuuerot saattavat tuntua mitättömiltä. Mutta ne eivät ole, sillä toiminta on selkeästi erotettua toisistaan.

Katiska tarkoittaa jatkossa vain sivustoa Katiska

Oikeus sivuston yksipuoliseen muuttamiseen

Katiskalla on oikeus muuttaa mitä tahansa sen verkkosivuilla olevaa informaatiota tai näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Kaikki näihin käyttöehtoihin tehdyt muutokset ovat voimassa välittömästi. Katiskalla ei ole minkäänlaista velvollisuutta verkkosivujensa pitämiseen ajantasaisena.

Käyttäjät

Katiskan ja käyttäjien välillä ei synny sinällään minkäänlaisia sopimuksia kirjoittajia lukuunottamatta. Jo pelkästään siksi, että kukaan ei pysty edes rekisteröitymään sivustolle, poislukien kirjoittajat. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että käyttäjällä ei olisi sopimussuhdetta kolmansien osapuolten kanssa, joiden palveluita Katiskan sivuilla tarjotaan. Tällainen on kommentointi, jonka toteuttaa Disqus. Muitakin saattaa olla, mutta ne vaativat aina kolmannen osapuolen käyttöehtojen hyväksyminen ennen käyttöä.

Katiska ei kanna minkäänlaista vastuuta, ei juridista, taloudellista eikä moraalista, kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista ja niiden toimivuudesta.

Pelkästään sivustoa lukemalla Katiskalla ei ole muita velvoitteita käyttäjiä kohtaan kuin mitä yleisellä tasolla viranomaistaholla mahdollisesti säädetään verkkosivuista ja niiden toiminnasta.

Samaten käyttäjällä ei ole mitään normaaliksi luokiteltavaa käyttäytymistä enempää velvoitteita Katiskaa kohtaan. Käyttäjä ei saa aiheuttaa ongelmia sivuston toiminnalle tai maineelle. Erillisten toimintojen kohdalla saattaa olla tarkennuksia tai rajoituksia, kuten kommentoinnissa. Käyttäjän velvoitteiden puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, että Katiska luopuisi tekijänoikeuksista tai muista oikeuksistaan sisällön suhteen. Se tarkoittaa vain sitä, että käyttäjälle Katiska on yksi verkkosivuista muiden joukossa.

Estot

Katiska saa halutessaan estää tai rajoittaa käyttäjän oikeuksia ja mahdollisuuksia käyttää sisältöä ilman erillisiä varoituksia tai ilmoituksia. Estojen ja rajoitusten rakentamiseen voidaan käyttää esimerkiksi rekisteröitymispakkoa, salasanoja tai muita teknisesti hankittavia tunnisteita, kuten IP-osoitetta, selaukseen käytettävää laitetta tai muuta vastaavaa tietoa.

IP-osoitteella ja muilla teknisillä tiedoilla tehtävä esto tai rajoitus ei ole henkilöön liittyvä rajoitus. Katiska ei kerää teknisesti mitään sellaista tietoa, jolla käyttäjä voitaisiin yksilöidä. Silloin esto tai rajoite tehdään palvelimen logitietojen perusteella ja syy on yleensä se, että IP-osoitteesta on tullut Katiskalle haitalliseksi tulkittavaa toimintaa, kuten salasanojen murtoyrityksiä. Jos uskot, että käyttämäsi IP-osoite on estetty ja koet, että kyseessä on virhe, niin ota yhteyttä. Katiska ei kuitenkaan takaa, että IP-osoite vapautettaisiin.

Tutustu Katiskan tietoturvakäytäntöön, jos haluat tietää mitä tietoja Katiska kerää ja mihin niitä käytetään.

Postituslistat

Katiskasta voi tilata erilaisia postituslistoja, Niihin liittyminen on vapaaehtoista ja jokaisesta voi erota heti kun haluaa.

Katiska takaa, että listojen kautta ei lähetetä asiaankuulumatonta markkinointimateriaalia. Osoitetietoja ei myöskään luovuteta kolmansille osapuolille.

Immateriaalioikeudet

Katiskan verkkosivujen tekijänoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet kaikkiin sivujen sisältämiin kuviin, tutkimustuloksiin, asiakirjoihin, tiedostoihin, teksteihin, apuvälineisiin ja sen sisältämään koodiin sekä verkkosivujen ulkoasuun kuuluvat yksin Katiskalle ja/tai sen kanssa sopimussuhteessa oleville tahoille ja/tai oikeuksien muille omistajille.

Katiskan verkkosivujen sisältöä saa kopioida ja tulostaa ainoastaan käyttäjän omaan yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön siten, että kaikki tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta ilmaisevat merkinnät ja niihin sisältyvät vastuunrajoituslausekkeet säilytetään kaikissa kopioissa ja/tai tulosteissa. Oikeus ei kata uudelleenjulkaisua missään mediassa.

Siltä osin kuin Katiskan verkkosivujen kautta on pääsy kolmansien ylläpitämille ja omistamille verkkosivuille tai niihin viitataan, koskevat tämän kolmannen osapuolen sivustojen säännöt, ehdot ja lisenssit heidän sivujaan ja sisältöään.

Katiskan verkkosivujen sisällyttäminen muihin verkkosivustoihin linkittämällä on sallittua, mutta upottamista, kehysten käyttöä tai mitä tahansa vastaavaa tekniikkaa hyödyntäen liittää Katiskan sisältöä, varten tarvitaan kirjallinen lupa Katiskan ylläpidolta.

Kaikki verkkosivuilla viitatut tuotenimet ovat Katiskan omistamia tavaramerkkejä, ellei toisin ole mainittu.

Kirjoittajat

Katiskaan voi saada kirjoittajaoikeudet. Vaikka Katiskassa on eräänlainen toimituksellinen linja, niin kyseessä ei ole julkaisu, johon voitaisiin soveltaa päätoimittajavaatimusta tai muita medioiden vaatimuksia sekä säätelyä. Jokainen kirjoittaja vastaa itse omista teksteistään, ei Katiska. Katiska on vain julkaisualusta.

Kirjoittajia sitoo määrätyt velvoitteet

 • Kirjoittava vastaan yksi työnsä sisällöstä.
 • Tehty sisältö on lähtökohtaisesti toistaiseksi näkyvissä. Kirjoittaja voi pyytää sisältönsä poistettavaksi, jolloin poisto tapahtuu vuoden kuluttua pyynnöstä.
 • Katiska voi poistaa sisällön halutessaan  ilman erillistä varoitusta tai ilmoitusta.
 • Katiska voi tehdä sisältöön haluamiaan muutoksia, niin kauan kun ne ovat perusteltuja taiton tai teknisen rakenteen takia, kuten kappalejaon, otsikoinnin tai linkitysten takia. Itse sisältöön ei kosketa.
 • Kirjoittajalla on kaikki tekijänoikeudet pysyvästi. Julkaisuoikeudet ovat Katiskalla niin kauan, kun sisältö on Katiskassa.
 • Katiska saa käyttää sisältöä muissa yhteyksissä, kuten koulutusten osana. Katiska ei voi myydä sisältöä itsenäisenä osana ilman erillistä sopimusta. Se ei koske kaupallista hyödyntämistä tilanteissa, joissa myytävä tuote ei rakennu kirjoittajan sisällön varaan ja hyödyntäminen tapahtuu linkityksillä. Katiska voi julkaista sisällön muissa yhteyksissä silloin kun julkaisija on nimenomaan Katiska. Tällainen olisi esimerkiksi koosteet. Katiskalla on yksinoikeus antaa lupa korvauksettomaan uudelleenjulkaisuun mille tahansa julkaisulle, koska Katiska on julkaisuoikeuksien haltija. Katiska kuitenkin pidättäytyy tuosta oikeudesta, kun kyse on korvauksettomasta julkaisusta. Silloin kuitenkin yhteys Katiskaan on julkaistava kirjoittajan nimen yhteydessä. Websivuilla uudelleenjulkaisu vaatii aina Katiskan hyväksynnän, koska siihen vaaditaan teknisiä ratkaisuja hakukoneiden takia (ns, päällekkäisen sisällön vaatimat asetukset).
 • Katiskalla on oikeus koska tahansa poistaa kirjoitusoikeudet ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta.
 • GDPR:n vaatimukset unohtamisesta eivät päde, koska Katiskan ja kirjoittajan suhde ei ole tavanomainen käyttäjän ja sivuston välinen suhde. Toivetta voidaan kuitenkin kunnioittaa muuttamalla käyttäjän näkyvä tunnus sellaiseksi, että sitä ei enää voida sellaisenaan kohdentaa henkilöön. Jokainen kirjoittaja ja hänen rekisteröityessään antamansa tiedot, jotka näkyvät artikkelien yhteydessä, ovat kuitenkin Googlen ja kaikkien muiden hakukoneiden indeksoimia. Katiska ei pysty vaikuttamaan siihen miten hakukoneet ja muut sisältöä ideksoineet päivittävät tai muuttavat tietokantojaan. Jos kirjoittaja haluaa tulla myös niissä unohdutetuksi, niin hänen täytyy tehdä pyyntö niihin jokaiseen erikseen.

Yhteystiedot käyttöehtojen osalta

Käyttöehtoihin liittyvissä asioissa, verkkosivuihin liittyvissä asioissa tekniikan ja asioiden suhteen tai Katiskan verkkosivuilla mahdollisesti ilmenneiden virheiden osalta ota yhteyttä: katiska@katiska.info.

Vastuuvapaus

Nämä verkkosivut ovat Jakke Lehtosen (“Katiska”) yksinomaisuutta. Katiska pyrkii ylläpitämään verkkosivujaan noudattaen erityistä huolellisuutta. Katiska ei kuitenkaan vastaa:

 • mistään kolmansien tahojen toimenpiteistä, jotka perustuvat verkkosivujen sisältämään suoraan tai välilliseen tietoon;
 • siitä, että sen verkkosivujen tiedot ovat ajantasaisia, virheettömiä tai täsmällisiä;
 • siitä, että sen verkkosivut ja niiltä mahdollisesti ladattava ohjelmisto on yhteensopiva käyttäjän tietokoneen kanssa;
 • siitä, ettei ohjelmistossa ole viruksia tai muita haittaohjelmia;
 • tiedoista, mielipiteistä, mielipahasta, tietojen ajantasaisuudesta, virheettömyydestä tai täsmällisyydestä tai mahdollisista  immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka ovat kolmansien ylläpitämillä verkkosivuilla, joihin sen verkkosivujen kautta on pääsy tai joihin sen verkkosivuilla viitataan.

Me Katiskassa vastaamme kuitenkin

 • onnistumisen tunteesta
 • ilosta ja
 • avusta

ja meitä saa vapaasti kehua joka paikassa aina kun meistä on ollut jotain hyötyä.

Katiskan verkkosivujen kautta hankitun tai ladatun tiedon käyttö on käyttäjän omalla vastuulla, eikä esitettyyn tietoon tule nojautua päätöksenteon tai toimenpiteen perusteena.

Katiskan verkkosivuilla oleva informaatio ei osaksikaan korvaa lääketieteellistä neuvontaa, eikä terveydenhuollon ammattilaisille annettavaa tuoteinformaatiota:

Verkkosivujen käyttäjän tulee ehdottomasti kääntyä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen ennen minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä terveydenhuoltoon, ravitsemukseen tai vastaavaan liittyen, vaikka seikkaa olisikin käsitelty Katiskan verkkosivuilla.