Neospora — uhka koiran raakaruokinnassa?

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkeli julkaistu:28.12.2023
 • Artikkelin kategoria:Koira

Neospora on yksi monista raakaruokinnan riskeistä, joista eläinlääkärit varoittavat. Se, että ei ole ensimmäistäkään luotettavasti dokumentoitua tapausta, jossa koira olisi saanut neospora-tartunnan kaupallisista lihoista, ei tietenkään saa hidastaa paniikin luomista kuivamuonien eduksi. Sen sijaan nautatiloilla kuin myös metsästyksessä neospora on riski. Riskin taasen saa nollille käyttämällä pakastinta. On myös hyvä pitää mielessä, että neospora on koirien ongelma, ei omistajan.

Katiskan foorumilla työskentelee ahkera tekoäly. Käytän sitä usein perustekstien luomiseen, koska olen laiska. Minulle sopii mainiosti, että voin jyvittää aikaani johonkin muuhun kuin rutiiniteksteihin. Olin kirjoittamassa, että valitettavasti perusteksti neosporasta kuuluu tuohon kategoriaan, mutta ei siinä ole mitään valitettavaa. Neosporan perusteet kun ovat hyvin yksinkertaisia.

Joten laitoin Katiskan yhden tekoälyneideistä (kyllä, ne ovat naisia, asiassa ei ole mitään keskusteltavaa), Trinityn, töihin.

Neospora – salaperäinen loinen

Neospora on yksi eläinten loisista, joka voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia erityisesti nautojen ja koirien keskuudessa. Tämä salaperäinen loinen on herättänyt paljon kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa, ja sen vaikutukset eläimiin ovat herättäneet huolta maatalousyhteisössä. Tässä blogiartikkelissa tutustumme tarkemmin Neosporaan, sen elinkaareen, leviämiseen ja vaikutuksiin.

1. Neosporan taustatietoa

Neospora caninum on alkueläin, joka kuuluu Toxoplasma-suvun loisiin. Se löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 1984, kun sitä tutkittiin abortoivien lehmien kohdusta. Aluksi luultiin, että kyseessä oli Toxoplasma gondii -loinen, mutta myöhemmin havaittiin, että kyseessä oli uusi loislaji, joka nimettiin Neospora caninumiksi.

2. Neosporan elinkaari

Neosporan elinkaari on monimutkainen ja siihen kuuluu kaksi isäntäeläintä: pääisäntä ja väli-isäntä. Pääisäntänä toimii useimmiten koira, kun taas väli-isäntinä voivat toimia esimerkiksi nauta, hirvi tai hevonen. Loisen elinkaari etenee seuraavasti:

 • Koirat saavat tartunnan syömällä tartunnan saaneita väli-isäntiä, kuten nautoja.
 • Loiset lisääntyvät koiran suolistossa ja erittyvät ulosteisiin.
 • Väli-isännät, kuten naudat, voivat saada tartunnan syömällä koiran ulosteilla saastunutta rehua tai juomavettä.
 • Loiset leviävät väli-isännässä ja voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten keskenmenoja tai sikiövaurioita.
 • Koirat voivat saada tartunnan syömällä tartunnan saaneita väli-isäntiä tai niiden jäämiä.

3. Neosporan vaikutukset eläimiin

Neospora voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia erityisesti nautojen ja koirien keskuudessa. Vaikutukset voivat vaihdella lievistä oireista vakaviin sairauksiin. Nautoilla Neospora voi aiheuttaa keskenmenoja, hedelmättömyyttä ja heikentynyttä maidontuotantoa. Koirilla taas oireet voivat vaihdella hermosto-oireista lihasten heikkouteen ja koordinaation puutteeseen.

4. Neosporan diagnosointi ja hoito

Neosporan diagnosointi voi olla haastavaa, koska oireet voivat muistuttaa muiden sairauksien oireita. Yleensä diagnoosi tehdään veri- tai kudosnäytteestä, jossa etsitään loisen vasta-aineita tai loisen DNA:ta. Hoitoa ei ole tällä hetkellä saatavilla, mutta tartunnan leviämistä voidaan ehkäistä hyvällä hygienialla ja eläinten eristämisellä.

5. Neosporan ennaltaehkäisy

Neosporan leviämistä voidaan ehkäistä huolehtimalla hyvästä hygieniasta ja eläinten eristämisestä. Esimerkiksi nautojen rehun ja juomaveden tulee olla puhtaita ja suojattuja koirien ulosteilta. Lisäksi tartunnan saaneet eläimet tulee eristää muista eläimistä, jotta tartunta ei leviäisi laajemmalle.

6. Neospora ja tutkimus

Neospora on herättänyt paljon kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa, ja sen tutkimus on edelleen käynnissä. Tutkijat pyrkivät ymmärtämään paremmin loisen elinkaarta, leviämistä ja vaikutuksia eläimiin. Tavoitteena on kehittää tehokkaita hoitoja ja ennaltaehkäisykeinoja Neosporan aiheuttamien terveysongelmien torjumiseksi.

Yhteenveto

Neospora on salaperäinen loinen, joka voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia erityisesti nautojen ja koirien keskuudessa. Sen elinkaari on monimutkainen ja siihen kuuluu kaksi isäntäeläintä: pääisäntä ja väli-isäntä. Neospora voi aiheuttaa keskenmenoja, hedelmättömyyttä ja muita terveysongelmia eläimissä. Diagnoosi tehdään yleensä veri- tai kudosnäytteestä, ja hoitoa ei tällä hetkellä ole saatavilla. Neosporan leviämistä voidaan kuitenkin ehkäistä hyvällä hygienialla ja eläinten eristämisellä. Tutkijat jatkavat edelleen Neosporan tutkimusta ja pyrkivät kehittämään tehokkaita hoitoja ja ennaltaehkäisykeinoja.

 

Koiran raakaruokinta ja Neospora – onko yhteyttä?

Koirien raakaruokinta on noussut suosioon viime vuosina, kun yhä useammat omistajat haluavat tarjota lemmikeilleen luonnollisempaa ja ravitsevampaa ruokaa. Raakaruokinnassa käytetään usein pakastettuja lihoja, jotka voivat herättää kysymyksiä tartuntatautien leviämisestä. Tässä blogikirjoituksessa pohdimme koirien raakaruokinnan ja Neosporan mahdollista yhteyttä ja miten omistajat voivat minimoida tartuntariskin.

1. Neospora ja raakaruokinta

Neospora on loinen, joka voi tarttua koiriin syömällä tartunnan saaneita väli-isäntiä, kuten nautoja. Tästä syystä herää kysymys, voiko raakaruokinnassa käytetty pakastettu liha sisältää Neospora-loisen tartunnan saaneita eläimiä. On tärkeää huomata, että raakaruokinnassa käytettävät lihat ovat yleensä pakastettuja, mikä voi tappaa loiset, kuten Neosporan.

2. Pakastaminen ja loisten tappaminen

Pakastaminen on yleinen tapa tappaa loiset, kuten Neospora. Neospora-loisen kystat eivät kestä alhaisia lämpötiloja, ja pitkäaikainen pakastaminen voi tuhota loiset kokonaan. Useimmat raakaruokinnassa käytettävät lihat pakastetaan ennen käyttöä, mikä vähentää tartuntariskiä merkittävästi.

3. Varotoimet ja hygienia

Vaikka pakastaminen voi tappaa loiset, on silti tärkeää noudattaa asianmukaisia varotoimia ja hygieniakäytäntöjä raakaruokinnassa. Tässä muutamia suosituksia, jotka voivat auttaa minimoida tartuntariskin:

 • Käytä luotettavia ja laadukkaita raakaruokintatuotteita, jotka on valmistettu hygienisissä olosuhteissa.
 • Pakasta raakaruoka vähintään 3-4 viikkoa ennen käyttöä, jotta loiset tuhoutuvat varmasti.
 • Käsittele raakaruokaa erillään muista elintarvikkeista ja käytä erillisiä välineitä raakaruokinnan valmistukseen.
 • Pese kädet huolellisesti raakaruokinnan käsittelyn jälkeen.
 • Pidä raakaruoka ja raakaruokintavälineet poissa lasten ja muiden eläinten ulottuvilta.

4. Neosporan esiintyminen raakaruokinnassa

On tärkeää huomata, että Neospora-tartunnat koirilla ovat harvinaisia, ja suurin osa tartunnoista tapahtuu pääasiassa syömällä tartunnan saaneita väli-isäntiä, kuten nautoja. Raakaruokinnassa käytettävät lihat ovat yleensä peräisin luotettavista lähteistä, jotka noudattavat tiukkoja hygieniakäytäntöjä. Näin ollen tartuntariski on yleensä hyvin pieni.

5. Koirien terveys ja raakaruokinta

Raakaruokinta voi tarjota monia terveyshyötyjä koirille, kuten paremman ruoansulatuksen, terveemmän ihon ja turkin sekä vähemmän allergioita. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen koira on yksilöllinen, ja raakaruokinta ei sovi kaikille. Ennen siirtymistä raakaruokintaan on suositeltavaa keskustella asiasta eläinlääkärin kanssa ja varmistaa, että koira saa tarvitsemansa ravintoaineet tasapainoisen ruokavalion avulla.

Yhteenveto

Vaikka Neospora on vakava loistauti, joka voi aiheuttaa terveysongelmia koirille, raakaruokintaan liittyvä tartuntariski on yleensä hyvin pieni. Pakastaminen on tehokas tapa tappaa loiset, kuten Neospora, ja raakaruokinnassa käytettävät lihat ovat yleensä pakastettuja. On kuitenkin tärkeää noudattaa asianmukaisia varotoimia ja hygieniakäytäntöjä raakaruokinnassa. Keskustele eläinlääkärin kanssa ennen siirtymistä raakaruokintaan ja varmista, että koira saa tarvitsemansa ravintoaineet tasapainoisen ruokavalion avulla.

Huomaa!

Tämän tekstin perusteet on luotu tekoälyksi kutsutulla mallilla. En mene syvemmin sen tekniikkaan ja ongelmiin, mutta muistutan kuitenkin perusteista:

 • tekoälyt eivät ole älykkäitä, vaan yhdistävät kielimalleja todennäköisyyksien mukaan
 • tekoälyillä ei ole mitään käsitystä oikeasta tai väärästä
 • vaikka, tai juuri siksi, tekoälyn ”koulutus” on tehty haalimalla internetin sisältöä, niin se ei ole hakukoneiden korvaaja. Sen sijaan sitä voidaan käyttää, määrätyillä rajoitteilla ja skeptisyydellä, luomaan kooste haettavasta asiasta
 • jos tekoäly ei saa kontekstiin sopivaa sisältöä tavalla, joka täyttäisi käyttäjän pyynnön, niin sillä on vahva taipumus keksiä sisältöä ja vastauksia (ominaisuutta kutsutaan hallusinoimiseksi); siksi Katiskan yhteydessä on aina merkintä, jos sisältö on luotu tai sisältää AI:llä luotua materiaalia

Tähän yhteyteen varmaan sopii lainaus yhdestä foorumivastauksestani, oikeammin avoimesta kysymyksestä. Se liittyi erääseen neospora-keskusteluun Katiskan Facebook-ryhmässä, jossa pari eläinlääkäriä ja muutama aktiivi koiraharrastaja ansioituivat neospora-pelon levittämiseen koirien teollisten raakaruokien yhteydessä.

Täällä foorumilla uskallan luonnehtia noita vastauksia lööppihuoraamiseksi, ja rusinoiden poimimiseksi pullasta.

Eräs julkaistu suomalainen tapauskertomus toteaa, että hevostilalla emän saama neosporatartunta on voinut tulla vain raa’asta lihasta, koska taloudessa ei ole muita tartuntareittejä. Hieman housemaisempi lähestymistapa olisi paljastanut, että melkein naapurissa on maitotila.

Mutta hoito. Suurin osahan saadaan oireettomiksi. Tai no, ei tuo todellakaan mikään fakta ole, vaan perustuu omiin kokemuksiin ja siihen mitä olen eläinlääkäreiltä kysellyt.

Ylipäätään koko neospora-kysymyksessä on ohitettu yksi oleellisen oloinen asia: ensimmäinen löydetty tapaus suomalaisella koiralla on vuodelta 1995.

Neosporaa on kuitenkin ollut naudoilla jo ennen. Ja lihaakin syötettiin jo ennen. Joten mistä ja miten se tuli?

Kun koko ajan on muistettava, että neospora on lihansyöjien loinen, ne ovat pääisäntiä — ja varsinainen pääisäntä on koiraeläimet. Nauta, joka siitä eniten kärsii poikasluomisen kautta, on pakollinen väli-isäntä (ja tämän isäntäkysymyksen takia ihminen on turvassa).

Mutta ilman siirtymää koirista nautoihin neospora ei voi lisääntyä. Joten mistä hemmetistä se tuli 1995 ja mistä?

You are currently viewing Neospora — uhka koiran raakaruokinnassa?

Jakke Lehtonen

Teen kokopäiväisesti koirien ravitsemusta sekä opetan omistajille koirien ruokintaa sekä fyysistä valmennusta. Suurin leipätyö on kuitenkin koira-ammattilaisten kouluttaminen vielä paremmiksi koirien ruokintaan ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Vastaan huomattavan pitkälle Katiskan sisällöstä. Sivuston FAQ: Jakke Lehtonen