Vasta-aine

« takaisin sanakirjaan

Vasta-aineet eli immunoglobuliinit (Ig) ovat immuunijärjestelmään kuuluvia liukoisia glykoproteiineja, joiden avulla elimistö tunnistaa vieraita organismeja tai niiden osia. Jokainen vasta-aine tunnistaa tietyn antigeenin. Vasta-aineita syntetisoivat ja erittävät plasmasoluiksi muuntuneet immuunijärjestelmän B-lymfosyytit eli B-solut. Vasta-aineen esiasteet toimivat B-solujen reseptoreina. Aktivoituessaan B-solu alkaa tuottaa ja erittää reseptorinsa kaltaisia vasta-aineita. Vasta-aineiden tuotanto on liukoisen puolustusjärjestelmän päätehtävä.

Virheellisesti toimivat vasta-aineet reagoivat elimistön omien kudosten soluihin. Yhdessä virheellisesti toimivien imusolujen kanssa virheelliset vasta-aineet aiheuttavat autoimmuunisairauksia, kuten diabetestä. (Wikipedia)

Synonyymit:
Immunoglobuliini
« takaisin sanakirjaan